Potrzebujemy służyć

Mam na imię Robert Jacobi. W ciągu ostatnich 11 lat mogliście mnie spotkać, gdy uczestniczyłem lub prezentowałem na Joomla Day’ach, Joomla! World Conference oraz J and Beyond. Mogliście mnie spotkać gdy promowałem Joomla na Sunshine PHP, Web Summit, lokalnym meetup’ie, czy innych branżowych wydarzeniach. Z częścią z Was miałem okazji współpracować w Production Leadership oraz w zespole odpowiedzialnym za finanse. Joomla jest częścią mojego serca, zarówno w prywatnym jak i profesjonalnym wymiarze, i jestem wdzięczny, że projekt, który jest tak ważny dla internetu ma tak, żywą społeczność.

“Czym jest Open Source Matters (OSM)?” To jedno z pytań, które często słyszę. Odpowiedź na to pytanie jest sucha, prawnicza i biurokratyczna w swojej naturze. Na papierze, rolą OSM jest ochrona prawnych interesów projektu Joomla! oraz zarządzanie finansowymi aspektami projektu. Ale rola OSM to służba, służba motywowana wymaganiami prawnym, służba departamentom, które tworzą, rozwijają i inwestują w edukację projektu znanego jako Joomla.

Także rolą prezydenta jest przewodniczyć w służbie. Prezydent musi być w stanie spełnić prawne wymagania, być odpowiedzialny, transparenty i świadomy tego, że jego rolą jest służyć społeczności. Wierzę, że dobry prezydent musi być w stanie komunikować się ze społecznością, promować Joomla globalnie i służyć departamentom w osiągnięciu zdefiniowanych celów.

Potrzebujemy celów

Bez użytkowników nie ma społeczności, bez społeczności nie ma wsparcia dla Joomla, bez Joomla nie potrzebujemy kontrybutorów, bez kontrybutorów w ogóle nie istniejemy jako projekt. Cała organizacja i struktura przywództwa została przebudowana dla większej przejrzystości i bardziej wyraźnej odpowiedzialności, i teraz nowy Zarząd OSM ma za zadanie pracować razem, aby uczynić kolejne kroków kierunku następujących celów:

  1. Poprawa raportów finansowych i budżetu
  2. Ustalenie precyzyjnych celów na poziomie departamentów i OSM (np. zwiększenie ilości kontrybucji o 5%)
  3. Identyfikacja i planowanie w zakresie prawa własności intelektualnej
  4. Zwiększenie przejrzystości i współpracy
  5. Dążenie do rozwoju Joomla, poprzez zwiększenie ilości stron, JUGów, itp.

Musimy wyznaczać cele by osiągnąć sukces i by móc wziąć za niego odpowiedzialność. Wierzę, że planowanie, ustalanie precyzyjnych celów i świetny zespołu ulepszą Joomla dla wszystkich, którzy z niej korzystają.

Potrzebujemy tworzyć

Potrzebujemy uznać ogromny wkład ludzi, którzy współtworzyli Joomla w przeszłości, ale to nasze dziedzictwo, a nie przyszłość. Musimy zachęcać i rekrutować nowych kontrybutorów i pomagać im wzrastać. Technologia, użytkownicy, wymagania i ludzi się zmieniają. Rozumienie i zarządzanie jutrem jest wyzwaniem i szansą jak stoi dziś przed Zarządem OSM.

Wierz, że nie zawsze będziemy się zgadzać. Wierzę, że możemy mieć inną perspektywę. Wierzę że możemy mieć różne potrzeby. Wierzę, że na koniec dnia musimy słuchać, być cierpliwi, przyjmować do wiadomości swoje punkty widzenia i jednoczyć się wokół technologii, która rozwiązuje problemy dziś i jutro, a także jako społeczność, która wspiera słuchanie się nawzajem, różnorodność, zaspokaja różne potrzeby i jest otwarta na siebie nawzajem. 

Mam zaszczyt być częścią Joomla i poprzez służbę wierzę, że Joomla czeka jasna przyszłość i wzrost.

Robert Jacobi